herb BIP - Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

www.zdm-grudziadz.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa ulic Starego Miasta w Grudziądzu w ramach lokalnego programu Rewitalizacji miasta Grudziądza na lata 2009-2015 2012-03-15 12:52 Zakończone
Oczyszczanie jezdni, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych i obiektów inżynierskich w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie I i II miasta Grudziądza 2011-09-12 13:07 Zakończone
Budowa Trasy Średnicowej od ul. Południowej do wysokości drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowa Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu - od ul. Droga Łąkowa do węzła Grudziądza autostrady A1 2011-04-19 11:38 Zakończone
Świadczenie usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grudziądza. 2011-02-15 10:26 Zakończone
Przebudowa ulic Starego Miasta w Grudziądzu w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Grudziądza na lata 2009-2015 2011-02-01 13:48 Zakończone
Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta 2010-12-21 11:14 Zakończone
Modernizacja ulic o nawierzchni gruntowej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2010 roku 2010-12-01 07:44 Zakończone
Remont ulicy Jaskółczej w Grudziądzu 2010-11-05 12:57 Zakończone
Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno - rekreacyjnych ETAP I - ul. Portowa, Marcinkowskiego, Trasa Dworcowa. 2010-11-04 14:38 Zakończone
Remont ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Kwidzyńskiej 2010-11-02 14:29 Zakończone
Przebudowa ulic Śniadeckich i Korczaka oraz przebudowa skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja, Korczaka na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną - Etap II i III 2010-09-10 13:55 Zakończone
Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza przy użyciu masy z otaczarki (ręczne rozłożenie mieszanki, warstwa ścieralna PN) - zamówienie uzupełniające 2009-06-09 15:30 Zakończone
Przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ulicą Jana Pawła II oraz przebudową infrastruktury technicznej towarzyszącej - roboty dodatkowe 2009-05-18 11:37 Zakończone